اخبار

شروع مذاکرات هند برای یک توافقنامه‌ی آزاد تجاری

الکسی پوشکف، رییس کمیته‌ی بین‌المللی دومای روسیه بیان کرد که هند پیشنهادی جهت ایجاد یک منطقه‌ی آزاد تجاری با مشارکت کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اتّحاد اقتصادی اوراسیا ارائه نموده است. وی طی یک دیدار رسمی از دهلی نو به خبرنگاران گفت: «این مسئله توسّط هند، که اکنون در پی یک توافق تجاری آزاد با اتّحاد اقتصادی اوراسیاست مطرح شده است. مضوع حاضر سطح جدیدی از روابط ما خواهد بود و امکان آن در حال بحث و بررسی است.» پنج‌شنبه‌ی همین هفتهTASS گزارش داد که هند در شش ماه آینده مذاکره را برای یک توافق جامع تجاری آزاد با اتّحادیه‌ی گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان آغاز خواهد نمود.
اتّحاد اقتصادی اوراسیا در چارچوب اتّحادیه‌ی گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس با هدف بهبود همکاری اقتصادی در منطقه ایجاد شده است. گروه کنونی 171 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌ای نزدیک به 3 تریلیون دلار دارد. در آینده‌ی نزدیک انتظار می‌رود که قرقیزستان نیز به این اتّحاد بپیوندد. چین هم اعلام کرده که مایل است به یک منطقه‌ی آزاد تجاری با اتّحاد اقتصادی اوراسیا بپیوندد.
جایانتا دی
رویترز
27 فوریه 2015